Gynuz tým

Co u nás najdete...

MUDr. Daniela Šimánková
simankova@gynuz.cz

  • Absolventka 3.LF UK Praha
  • Atestace I.st. v oboru (2002)
  • Osvědčení MZ ČR o získání specializované způsobilosti v oboru Č.j.:34336/05, číslo 4482-L
  • Funkční licence k výkonu odborných a diagnostických metod ev.číslo 56268/16
  • Diplom celoživotního vzdělávání ČLK

Martina Štěchová - porodní asistentka

  • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu č.006-0043-9356